SELSKABETS HISTORIE

Det var i året 1873, den 19. juli, at skydeselskabet Centrum blev startet i værtshusholder Røginds hyggelige krostue i Frederiksgade. Der er ganske vist noget, der taler for at selskabet er meget ældre, men dette kan ikke dokumenteres, hvorfor man da også forlængst har besluttet, at ovennnævnte dato skal være den officielle fødselsdag. 

Lovene fortæller blandt andet andre pudsige ting, at skydningerne i de første år foregik med bue og pil, og at Skyttekongen fik som præmie en hvid nathue med ret og pligt til at bære ved festlige lejligheder. Den første formand hed Sørensen. Han var oversergent og den første 1. præmie bestod at en kobberbøsse til en værdi af 2 rigsdaler, den mindste præmie havde en værdi af 3 mark, og bestod af 4 store romtoddyer og 4 gode cigarer – tænk sig, en sådant traktement for knap én krone – det var tider!

Skydeselskabet Centrum har altid bestået af en udvalgt kreds af barske og brave mænd – personligheder indenfor byens købmænd og håndværkere, embedsmænd, gæstgivere og akademikere. Ved stiftelsen bestod selskabet af 20 skydebrødre, men allerede den 22. august 1873 vedtoges det at optage 5 nye medlemmer, og på generalforsamlingen næste år, blev det vedtaget at sætte medlemstallet op fra 30 til 35 i 1881, og i 1889 blev det sat op til 40 – i 1899 fremgår det af Kongeskydningen, at der er 67 skydebrødre, hvoraf 55 har deltaget. Omkring år 1900 blev det vedtaget, at medlemstallet ikke måtte overstige 100 mand, og det har man i store linier holdt.

I 1881 lavede man nye love, – fik ny formand, Rebslager O. Poulsen, der afskaffede nathuen – det var synd! Desværre er de historiske oplysninger yderst sparsomme, og fra 1899 til 1914 er der slet ingen, en protokol synes at være bortkommet – det er en skam. Det fremgår af protokollen, at selskabet har givet gratis aftensmad ved 25 og 50 års jubilæerne, men ved 75 års jubilæet var selskabet vært ved en splendid frokost. – Det vides, at man i 1915 fik en ny fane! Det er den samme, hvorunder man endnu stævner til dåd og fest.

Ud af de gamle kassebøger kan man tydeligt læse pengenes værdi eller rettere værdiforringelse – kontingentet var i 1873 1 mark pr måned, ca 4 kroner om året – i 1881 4 kr pr år at erlægge med 1 krone hvert kvartal – i 1919 var det nået op på 12 kr – i 1960 fra 25 til 35 kr – i 1963 fra 35 til 50 kr – i 1970 blev kontingentet således forhøjet til 100 kr, og et par år senere til 125 kr.

Den første formand i den sidste protokol, der begynder med årstallet 1914 er Skorstensfejermester H.O. Hansen, en udmærket mand, der dygtigt og ernergisk ledede selskabet indtil 1925, hvor Snedkermester H.C. Hansen overtog formands-posten. Han blev der til sin død i 1945. Hans ro, sikkerhed og stilfærdige lune vil blive husket i mange år. Det faldt i direktør Richard Mortensens lod at føre skibet videre. Klog, behagelig og afholdt som han var, havde han alle betingelser for at kunne gøre det. I 21 år regerede Richard indtil sygdom i 1966 tvang ham til at trække sig tilbage.

Landsretssagfører Andres Fabiansen overtog formandsposten i 1966, og det blev indledningen til en virkelig god periode i selskabets historie, hvor han med vid og lune ledede selskabet frem til 1975, da han i en alder af 80 år valgte at lade sig afløse af yngre kræfter. At videreføre selskabet efter Andres Fabiansen var en stor udfordring, men den nye formand, Fabrikant Erling Hjorth, levede til fulde op til forventningerne. Medlem af selskabet fra 1957 og af bestyrelsen fra 1969 og frem til han overtog formandsposten i 1975, havde han en god baggrund, og det blev igen en god og lang formandsperiode, hvor Erling Hjorth med aldrig svigtende interesse stod for selskabets ledelse frem til 1994, hvor han efter eget ønske i en alder af 80 år valgte at lade sig afløse af advokat Erik Vinther Andersen.

Erik Vinther Andersen drev en alsidig advokatforretning med speciale i entrepriseret. Han blev optaget i Skydeselskabet Centrum i 1971 og allerede i 1972 indtrådte han i bestyrelsen, og blev kasserer under daværende formand Fabiansen. Denne post bestred han indtil 1994, hvor han blev valgt som formand efter fabrikant Erling Hjorth.

Gennem sine næsten 40 år i Skydeselskabet Centrum var Erik Vinther Andersen en markant og bærende kraft for selskabet. Han løste alle bestyrelsesopgaver på bedste vis, og ledede med stor karisma selskabets skydninger i næsten 20 år. Da selskabets aktiviteter, på grund af et ejerskifte på Frederikshøj Kro skulle flyttes til Thors Mølle i 2005, ville Aarhus Kommunes teknik og miljø ikke godkende etablering af en skydebane på Thors Mølle, og selskabet afviklede i et par år sine skydninger på Aarhus Skiveskydnings skydebaner ved Brabrand Sø. Men ved Erik Vinther Andersens stor og utrættelige indsats og med gode forbindelser lykkes det til sidst at få godkendelse til etablering af en skydebane, og selskabet startede således afvikling af skydninger på Thors Mølle i 2008.

I 2010 valgte Erik Vinther Andersen at fratræde som formand, og Fabrikant Michael Winther blev valgt som ny formand.

Kort før sin død i 2010 opnåede Erik Vinther Andersen at blive æresmedlem i selskabet.

Selskabet 2009
Selskabet 2016
Selskabet 2018